"Träning är min bästa medicin och återhämtningskälla"