FÖRELÄSNING OM TRÄNING OCH KOST

I SAMBAND MED

TYP 1-DIABETES

Jag brinner för att sprida kunskap om hur viktigt det är att vara aktiv, inte minst om man har diabetes. Jag har under hela mitt liv varit väldigt aktiv och det har hjälpt mig så mycket i vardagen. Att träna med typ 1-diabetes är inte alltid lätt. Det kan krävas en hel del förberedelser och planering, men man får så extremt mycket tillbaka! Jag tycker att det är roligast att hålla i fysiska föreläsningar, där jag får träffa åhörarna! I dessa tider har jag dock fått ställa om till digitala föreläsningar. 

Foto: Stina Gränfors Photography

HÄLSOVINSTER MED FYSISK AKTIVITET

Du känner dig gladare och mer självsäker

Stärker muskler och leder

Ökar din energinivå

Förbättrar din prestationsförmåga